Privacy Policy Page

Có hiệu lực: ngày 20 tháng 10 năm 2019
Các Điều khoản dịch vụ này (Các điều khoản của mệnh đề) là một hợp đồng giữa bạn và Author. Chúng chi phối việc bạn sử dụng các trang web, dịch vụ, ứng dụng di động, sản phẩm và nội dung của tác giả (Dịch vụ trực tuyến).
Bằng cách sử dụng Tác giả, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, bạn có thể sử dụng Author.
Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Chúng tôi giữ một hồ sơ lịch sử của tất cả các thay đổi đối với Điều khoản của chúng tôi. Nếu một sự thay đổi là nguyên liệu, chúng tôi sẽ cho bạn biết trước khi chúng có hiệu lực. Bằng cách sử dụng Tác giả vào hoặc sau ngày có hiệu lực, bạn đồng ý với Điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý với họ, bạn nên xóa tài khoản của mình trước khi chúng có hiệu lực, nếu không việc sử dụng trang web và nội dung của bạn sẽ phải tuân theo Điều khoản mới.

Quyền và trách nhiệm nội dung
Bạn sở hữu quyền đối với nội dung bạn tạo và đăng trên Tác giả.
Bằng cách đăng nội dung lên Author, bạn cung cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền để xuất bản nó trên Author Services, bao gồm mọi thứ liên quan hợp lý đến việc xuất bản nó (như lưu trữ, hiển thị, định dạng lại và phân phối nó). Khi xem xét cho Tác giả cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Tác giả có thể cho phép quảng cáo trên Dịch vụ, bao gồm cả việc hiển thị nội dung của bạn hoặc thông tin khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nội dung của bạn để quảng bá Tác giả, bao gồm các sản phẩm và nội dung của Tác giả. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán nội dung của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.
Bạn có trách nhiệm về nội dung bạn đăng. Điều này có nghĩa là bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến nó, bao gồm cả người khác phụ thuộc vào độ chính xác của nó, hoặc các khiếu nại liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác.
Bạn có thể hoan nghênh đăng nội dung trên Tác giả mà bạn đã xuất bản ở nơi khác, miễn là bạn có quyền bạn cần phải làm như vậy. Bằng cách đăng nội dung lên Tác giả, bạn tuyên bố rằng làm như vậy không xung đột với bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã thực hiện. Bằng cách đăng nội dung bạn đã tạo ra cho Tác giả, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy. Ví dụ: bạn đang đăng một tác phẩm mà trên phạm vi công cộng, được sử dụng theo giấy phép (bao gồm giấy phép miễn phí, chẳng hạn như Creative Commons) hoặc sử dụng hợp lý.
Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung bạn đăng vì bất kỳ lý do.
Bạn có thể xóa bất kỳ bài đăng nào, hoặc tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Việc xử lý xóa có thể mất một chút thời gian, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện nhanh nhất có thể. Chúng tôi có thể giữ các bản sao dự phòng của bài đăng hoặc tài khoản đã xóa của bạn trên máy chủ của chúng tôi trong tối đa 14 ngày sau khi bạn xóa nó.

Nội dung và dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền trong Nhìn và cảm nhận. Một số phần của Tác giả được cấp phép theo giấy phép nguồn mở của bên thứ ba. Chúng tôi cũng cung cấp một số mã của riêng mình theo giấy phép nguồn mở. Đối với các phần khác của Tác giả, bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào trong mã hoặc các yếu tố thiết kế trực quan của chúng tôi (bao gồm logo) mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Tác giả trừ khi luật pháp cho phép.
Bạn không được làm hoặc cố gắng thực hiện các thao tác sau: (1) truy cập hoặc giả mạo các khu vực ngoài công cộng của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống của các nhà cung cấp kỹ thuật của chúng tôi; (2) truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các giao diện được công bố, hiện có (ví dụ: API) mà chúng tôi cung cấp; (3) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào, hoặc bằng mọi cách sử dụng Dịch vụ để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai; hoặc (4) can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm gửi vi-rút, quá tải, làm ngập, spam, ném bom Dịch vụ hoặc bằng cách tạo kịch bản cho việc tạo nội dung hoặc tài khoản trong đó theo cách can thiệp hoặc tạo gánh nặng không đáng có cho Dịch vụ.
Thu thập dữ liệu Dịch vụ được cho phép nếu được thực hiện theo các quy định trong tệp robot.txt của chúng tôi, nhưng việc quét Dịch vụ bị cấm.
Chúng tôi có thể thay đổi, chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Giới hạn tuổi
Tác giả chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Tác giả, bạn xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết ai đó dưới 13 tuổi đang sử dụng Tác giả, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của họ.

Bảo vệ
Nếu bạn tìm thấy một lỗ hổng bảo mật trên Author, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi có một chương trình tiết lộ tiền thưởng lỗi.
Các quy tắc và chính sách hợp nhất
Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép Tác giả thu thập và sử dụng thông tin chi tiết trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn ở nước ngoài (ngoài Việt Nam), bạn đồng ý cho phép Tác giả chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn (bao gồm thông tin cá nhân và nội dung của bạn) trong và ngoài nước.
Để cho phép một cộng đồng hoạt động, chúng tôi có Quy tắc. Để đảm bảo tên người dùng được phân phối và sử dụng công bằng, chúng tôi có Chính sách tên người dùng. Theo Chính sách DMCA của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa tài liệu sau khi nhận được thông báo gỡ xuống hợp lệ. Theo Chính sách nhãn hiệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ điều tra mọi hoạt động sử dụng nhãn hiệu khác và trả lời thích hợp.
Bằng cách sử dụng Tác giả, bạn đồng ý tuân theo các Quy tắc và Chính sách này. Nếu bạn không tôn trọng, chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc tạm ngưng hoặc xóa tài khoản của bạn.
Author

DMCA.com Protection Status