Phuong Dung

4 stories by Phuong Dung

Puppy love

Hà Nội hôm nay lại mưa rồi, vừa mưa vừa lạnh. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay kì...

Th11 1 · 8 min read >

Viết cho ngày gió trở….

Bây giờ là 11 rưỡi đêm, thời gian khiến con người có một khoảng lặng để nhìn lại chính...

Th10 28 · 3 min read >

NỖI SỢ

Tôi tin rằng trong chúng ta, ai cũng mang trong mình một nỗi sợ nào đó. Chúng ta sợ...

Th10 27 · 3 min read >
DMCA.com Protection Status